Hvis du er kunde hos os eller muligvis bliver det

Du er her

 

Hvis du retter henvendelse til os via mail, fysisk, fysisk post, eller på anden vis med henblik på eventuelt at blive kunde os, behandler vi din henvendelse og persondataene heri for at kunne besvare din henvendelse.

 

Tilsvarende gør vi, hvis vi er blevet bedt om at rette henvendelse til dig med henblik på et kundeforhold hos os.

 

Typisk vil det betyde, at vi som led i vores mulige ydelse til dig behandler disse oplysninger:

 

  • Navn

  • Firmanavn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mailadresse

  • Kreditkortnummer

 

Det er som udgangspunkt de samme oplysninger, vi behandler, hvis du ender med at blive kunde hos os.

 

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er:

 

  1. ”Nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen(kontrakten) med dig, om at yde rådgivning til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger.

  2. Det er også et lovkrav, at vi gemmer nogle af oplysningerne i en periode på op til 5 år for at overholde skatte-og bogføringslovgivningen. Det er dit navn og din adresse.

 

I særlige tilfælde skal vi ifølge loven også gemme andre persondata forbundet med vores ydelse og relation til dig.

 

Det vil f.eks. være de persondata, der fremgår kopi af dit kørekort/pas, dette vil ske hvor vi er underlagt hvidvasklovgivningens rammer og skal foretage identifikation. Vi skal vide hvem vi f.eks. har boende på hotellet. De oplysninger vi da modtager, er oplysningerne, der fremgår af på ID-kortene, f.eks. CPR-nummer, kørekortnr./pasnr.

 

Konsekvensen af, at vi ikke får de efterspurgte oplysninger vil være, at vi ikke har mulighed for at indgå en aftalerelation.

 

Der sker en masse i Odense

Odense er inde i en rivende udvikling med blandt andet etableringen af Odense Letbane, omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade og en række andre byudviklingsprojekter.

Fremtidens konferencer

Dørene er slået op for den nye konferenceafdeling i ODEON

Vind et hotelophold for 2